• Ook in Park Velserbeek krijgt de hond minder ruimte los te lopen, als het plan doorgaat.

    DoggyDating

Veel kritiek op minder losloopplekken hond

VELSEN De gemeente heeft zo'n 30 bezwaarschriften gekregen op het plan op drie plekken de losloopmogelijkheden voor honden te verminderen. Er kan nog tot vrijdag een bezwaarschrift worden ingediend.

HOORZITTING Het college hoefde voor de inperking, in het Burgemeester Rijkenspark (Santpoort), Park Velserbeek (Velsen-Zuid) en Watertorenpark (IJmuiden), geen participatietraject te houden met burgers. Wel is er nu een normale bezwaarprocedure, en als die de 25e eindigt (een bezwaar moet de 24e binnen zijn bij de gemeente) komt er later een hoorzitting waarop mensen hun bezwaren kunnen toelichten. Ook gaat het college nog in gesprek met de indieners van de petitie (ingediend tijdens de raadsvergadering van 26 april). Die petitie werd door 1700 mensen ondertekend. Daarna zal het college haar besluit opnieuw onder de loep nemen, heroverwegen, zoals dat heet.

UITLAAT TOERISME In antwoord op vragen van D66 raadslid S. Smeets over de verkleining van de losloopplaatsen zegt het college dat er juist hondenuitlaatservices naar Velsen komen omdat hier ruime uitlaatmogelijkheden zijn in vergelijking met andere gemeenten.