Veel verzet tegen urban villa

Van de redactie

VELSERBROEK De 'urban villa' die in Velserbroek zou moeten verschijnen, stuit op aardig wat verzet in de buurt. Dat melden b en w.

Het bestemmingsplan voor Velserbroek (uit 2008) wordt geactualiseerd. In de periode dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan kon worden 'ingezien' zijn 18 zienswijzen ingediend. De meeste hiervan hadden betrekking op het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een urban villa wil bouwen. Hierover is het college nog met de eigenaar in gesprek, daarom is deze ontwikkeling nog niet in het bestemmingsplan opgenomen. De overige zienswijzen hadden betrekking op opmerkingen over individuele percelen zoals de realisatie van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een vaste standplaats op het Vestingplein. "Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen." meldt het college. De gemeenteraad moet nu het bestemmingsplan nog vaststellen. Na vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd en bestaat de mogelijkheid een beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in te dienen.