• Het nieuwe college van B&W na hun eerste vergadering

    Gertjan Huijbens

Velsen eerste gemeente met wethouder 'democratische vernieuwing'

IJMUIDEN 'Velsen komt naar je toe!' luidt de titel van het voorlopige collegeprogramma. ,,We willen de samenleving er écht bij betrekken", zegt formateur en wethouder Bram Diepstraten. ,,En natuurlijk ook de gemeenteraad als het hoogste orgaan. Sterker nog, het beoogde raadsakkoord zal straks de basis vormen voor ons definitieve programma."

Gertjan Huijbens

RAADSAKKOORD Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat zo'n raadsbreed akkoord er zou komen, omdat naast de collegepartijen alleen de SP wilde aanhaken. Maar na de nodige gesprekken doen ChristenUnie, D66, CDA en Forza nu toch mee. Dit betekent wel dat het akkoord er pas in juli zal liggen, terwijl het college nu al aan slag wil.

,,Daarom gebruiken we de overdracht van het vorige college, de Visie op Velsen, de strategische agenda en de impulsprojecten als beginpunt", legt Diepstraten uit. ,,Als later blijkt dat het raadsakkoord of de samenleving een andere richting op willen, dan zijn we flexibel genoeg om daar op in te spelen." In het voorlopige programma spelen thema's als democratische bestuurlijke vernieuwing, de woningbouwopgave, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, kansrijk onderwijs, kunst, cultuur, recreatie, bereikbaarheid en bestuurlijke samenwerking in de regio een belangrijke rol.

DOE-DEMOCRATIE Direct na hun eerste vergadering presenteerden burgemeester en wethouders vrijdag hun portefeuilleverdeling. Diepstraten krijgt naast openbare ruimte en mobiliteit de democratische vernieuwing onder zijn hoede. ,,Hoe gaaf is dat!", zegt de politicus van Velsen Lokaal. ,,Daarmee zijn we de eerste gemeente met zo'n wethouder. Ik wil naar een doe-democratie, waarin samenleving en politiek samen het beleid bepalen." Jeroen Verwoort neemt economie en financiën onder zijn hoede, maar ook kunst en cultuur. ,,Hervormingen zijn daarbij noodzakelijk", aldus de VVD-wethouder. ,,De gemeente moet meer faciliteren en culturele organisaties en ondernemers met elkaar verbinden."


REGIEPORTEFEUILLES Floor Bal krijgt wonen en de energietransitie, waarmee de LGV-er zijn aandachtsgebieden uit het vorige college behoudt. Nieuwkomer Sebastian Dinjes van Groen Links gaat zich vooral bezig houden met duurzaamheid en leefbaarheid en ook met jeugd. Daarmee zijn er zowel overlappingen met collega Bal als met PvdA-wethouder Marianne Steijn, die met 'Sociaal en Vitaal' een omvangrijk pakket voor haar rekening neemt met onder andere welzijn, zorg(transitie), onderwijs, werk en inkomen.

,,Overlappingen zijn niet erg, we doen het met elkaar", licht Diepstraten toe. ,,Daarom spreken we van regieportefeuilles, waarbij één wethouder de regie voert."