• ANP: Robin Utrecht

Velsen gaat stemmen anders tellen

VELSEN B en w stellen voor om deel te nemen aan een landelijk experiment met het centraal tellen van de stemmen.

Het tellen van de stemmen bij de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 verliep niet optimaal. Centraal tellen zou de kwaliteit van het 'telproces' ten goede komen. Op de stembureaus zal alleen nog op partijniveau worden geteld om zo een voorlopige uitslag bekend te kunnen maken op de avond van de verkiezingen. De dag na de verkiezingen zullen de stemmen op kandidaat-niveau worden geteld op een centrale openbare locatie.