Velsen op Koers

Henk van Ommeren

IJMUIDEN In 2015 nam de gemeenteraad van Velsen een motie aan om een burgertop te organiseren. Een burgertop is een bijeenkomst waarin burgers het initiatief hebben om ideeën in te brengen. Na de bijeenkomst in februari 2017 is dit voortgezet in "Velsen op Koers".

De gemeente Velsen had in 2016 Remco Glas gevraagd om de burgertop te organiseren. Een bijeenkomst tussen gemeente en inwoners waarbij de laatste de onderwerpen inbrengen. Het resultaat van de bijeenkomst was een top 10 van punten die aan de gemeente werden voorgelegd. Glas: "De bedoeling was dat ik als het Burgerbeest de contacten legde tussen bewoners en gemeente het einde ideeën uit te werken. De burgertop was zo succesvol dat ik besloot er in een andere vorm mee door te gaan. Het werd "Velsen op Koers". Dit bestaat uit een website (www.velsenopkoers.nl) een facebookpagina en een facebookgroep. Het eerste resultaat was Parksessie Velsen. Het idee was dat de muziektent in Velserbeek weer gebruikt zou worden waarvoor die bedoeld is: muziek. Op 16 augustus kwamen veel bewoners naar de muziektent om te genieten van een picknick, akoestische muziek en theaterspel. De reacties waren geweldig en het zal ook zeker voortgezet worden"

Bij de ene initiatief blijft het niet. Glas is vooralsnog tot maart 2018 actief. Of het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen door wil gaan met het ondersteunen van Velsen op Koers is nog niet duidelijk. "Op dit moment worden er drie experimenten uitgevoerd: Een natuurspeeltuin bij Zeewijk, één of meerdere openbare barbecueplaatsen en geveltuintjes. Het is niet de bedoeling dat ik dit uit gaan werken en uit ga voeren. Ik ben een soort tussenpersoon en verbinding bij de communicatie tussen bewoners en gemeente. Ook probeer ik bewoners te activeren. Je kan wel zeggen, er liggen bladeren die opgeruimd moeten worden. Je kan echter ook samen met je buren zelf de bladeren opruimen. Dat is bovendien goed voor de sociale contacten." Glas is duidelijk nog vol ambitie om de communicatie tussen gemeente en bewoners te verbeteren. Het is te hopen dat hij nog voldoende tijd krijgt voor alle plannen en ideeën.