• Archieffoto

    Archief BDUmedia

Velsen wil dementievriendelijke gemeente worden

IJMUIDEN Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren toe. Het Rijk stelt zich ten doel dat mensen, onder wie mensen met dementie, zo lang mogelijk thuis wonen. In het dagelijks leven blijkt het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers niet gemakkelijk om mee te blijven doen in de samenleving.

Een aantal aanbieders van zorg en welzijn in de regio Midden-Kennemerland is aangesloten bij de dementieketen Midden-Kennemerland. In een dementieketen werken partijen samen om de zorg voor mensen met dementie goed op elkaar af te stemmen. De dementieketen, Stichting Alzheimer Nederland en de IJmondgemeenten willen samen inspanningen leveren om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen in het blijven meedoen in de samenleving. Zij bekrachtigen dit door gezamenlijk een intentieverklaring aan te gaan voor de raadsperiode 2018-2021.