• Nico Brandjes

    Anita Webbe

Velsen wil Japanse duizendknoop nu toch 'ouderwets' bestrijden

VELSEN Gemeenten zijn wettelijk verplicht de Japanse duizendknoop te bestrijden. Daarom heeft de gemeente afgelopen voorjaar chemisch bestrijd met een cocktail van verschillende middelen. Dit heeft in juli geleid tot vragen van de raad. Het college heeft beloofd om een alternatief te zoeken voor de bestrijdingsmethode die tot juli werd gehanteerd. In het eerste kwartaal van 2019 volgt een raadsvoorstel.

EXCURSIE Ter voorbereiding op de besluitvorming en om meer inzicht te krijgen in de diverse methoden van bestrijding, zijn de raadsleden uitgenodigd voor een excursie op de Forward Farm in Abbenes, een kennisplatform voor duurzame landbouw. Doel van de excursie is om de raad te informeren over wat bijvoorbeeld chemische en biologische bestrijding is, welke methode het meest effectief is en wat al dan niet de gevolgen zijn voor milieu, mens en dier.

UITSTEKEN Een milieuvriendelijke, maar arbeidsintensieve manier van bestrijden is het 'uitsteken' van de duizendknoop. De gemeente verzorgt op zaterdag 17 november van 13.00 – 17.30 eenmalig een middag waarop de wethouder samen met vrijwilligers en raadsleden op een aantal plekken in Velsen de duizendknoop gaat uitsteken. De gemeente stelt handschoenen en schoppen beschikbaar en zorgt voor de afvoer van het afval. Op dinsdag 13 november is er een informatieavond over het bestrijden van de duizendknoop door 'uitsteken'.

Nico Brantjes (foto), die in Uitgeest een initiatief is gestart om de duizendknoop op deze manier te bestrijden, geeft dan uitleg over de bestrijdingsmethode en licht zijn eigen ervaringen toe. De informatieavond duurt van 19.30 – 21.00 en vindt plaats in de wijkpost aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid.