• Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk

De sluis van de eeuw, voor weer een eeuw

Het blijft redelijk bijzonder dat Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ belangstellenden inzicht geven in de voortgang van de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. 'Onze' sluis dus. Woensdagavond was het toch de vierde keer dat het gebeurde. Waren vorig jaar de gemoederen nogal verhit omdat de doorgaande route over het sluizencomplex werd gesloten in verband met de veiligheid, dit jaar waren de aanwezigen oprecht geïnteresseerd en zelfs onder de indruk.

VELSEN De belangstellenden, over het algemeen mensen die waarschijnlijk niet alleen interesse maar ook wat technische kennis hebben van het sluizencomplex, werden ontvangen in het Rabobank IJmond Stadion. Voor de gelijktijdig gehouden bijeenkomst van de VVD werd verwezen naar links, voor de voorlichtingsavond Nieuwe Zeesluis naar rechts. Dat zorgde natuurlijk voor wat hilariteit.

De bestaande sluizen blijven beschikbaar maar de Noord-Zuid wegverbinding is afgesloten tot voorjaar 2021.

Voordat Jan Rienstra van Rijkswaterstaat en Astrid Bolle (OpenIJ) begonnen aan hun indrukwekkende en met foto's, factsheets en filmpjes verluchtigde presentatie opende Jeroen Verwoort, als altijd een trotse en bevlogen Velsenaar, de bijeenkomst. '

'In verband met de vertraging van de bouw waren er vorig jaar nogal wat boze gesprekken. Maar laten we ons wel realiseren dat we iets unieks neerzetten dat een enorme impact zal hebben op de Nederlandse infrastructuur.''

NIEUWE ZEESLUIS Ook Rienstra benadrukt nog even dat de sluizenroute is afgesloten in verband met de veiligheid. ''Zoals het er nu uitziet zal de route in het eerste kwartaal van 2021 weer open gaan.''

De reacties zijn mild. Waarschijnlijk is men er inmiddels aan gewend en als je langs de Noordersluis rijdt of foto's ziet van wat er allemaal aan de gang is, is het best logisch. De Noordersluis is gebouwd in 1929 en zou 100 jaar moeten meegaan. Er is dus eerder begonnen aan de Nieuwe Zeesluis in verband met de toekomstbestendigheid.

Natuurlijk kan de voortgang van de bouw gevolgd worden door een bezoek aan SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) dat een experience biedt. Bij déze voortgangsbijeenkomst worden de technische aspecten van het monsterproject van OpenIJ (een combinatie van BAM en VolkerWessels) uitgelegd door Bolle. Op een toegankelijke wijze die toch wel wat vergt van de technische kennis van de aanwezigen.

TOEKOMSTBESTENDIG De Nieuwe Zeesluis, zo blijft hij voorlopig heten, vergroot de capaciteit van de goederenstroom naar Amsterdam van 90 naar 125 ton. Dit verbetert onze concurrentie positie wereldwijd en is een enorme stimulans voor de economie. De nieuwe sluis is getijde onafhankelijk en versterkt de waterkerende functie.

En wat merken wij daar van? Jan Rienstra is reëel: ''Er is hinder. Dat is waar. De bestaande sluizen blijven beschikbaar maar de Noord-Zuid wegverbinding is afgesloten tot voorjaar 2021. Maar het is ook zo dat de lokale economie wordt gestimuleerd, de toeleveranciers en onderaannemers zijn zo veel mogelijk uit de buurt.''

VOOR EEN EEUW En dan neemt Astrid Bolle de aanwezigen mee in de bouw. Ze heeft het onder andere over de diepwanden, het opvallende schuine gebouw van het Sluis Operatie Centrum en de zeesluisdeuren van 70 meter hoog die in Noord-Korea zijn gemaakt en 3 ton per deur wegen. Wat waar is wordt aangewezen op een overzichtskaart.

Loopt de bouw vertraging op door de stikstofmaatregelen?

Het wit betonnen complex dat men ziet vanaf de Kanaaldijk is bijvoorbeeld de deurkas binnenhoofd. In deze deurkas komen straks twee sluisdeuren. Een operationele deur en een reserve. De operationele sluisdeur rolt in de deurkas als een schip de sluiskolk in of uit wil varen. En er is natuurlijk tijdens de bouw een tijdelijke hoogwaterkering nodig. Technische materie die wel heel imposant is. Er worden dan ook behoorlijk technische vragen gesteld die Bolle ter zake kundig beantwoordt.

VRAGEN Na afloop van de presentatie is er nog meer ruimte voor vragen. Zoals: ''Komt het staal van de buren?'' Deze vraag beantwoordt Vervoort want dat was destijds ook zíjn eerste vraag. ''Het staal wordt wereldwijd betrokken want Tata maakt een ander soort staal.'' ''Loopt de bouw vertraging op door de stikstofmaatregelen?''

Er wordt een beetje gelachen in de zaal maar op deze vraag gaat Rienstra heel serieus in. Het antwoord is trouwens 'nee'. En als nogmaals wordt gevraagd wanneer de bouw klaar zal zijn: ''Als alles loopt zoals het moet lopen en we hebben echt alle risicofactoren in onze berekeningen meegenomen, dan wordt het begin 2020.''

De stemming blijft uiterst gemoedelijk. Misschien begrijpt men dat zo'n enorm en groots project, waar zo veel mensenhanden bij betrokken zijn wat offers van Velsen vraagt. Of zoals Bolle nog maar eens benadrukt: ''Samen met u zijn we iets groots aan het bouwen.''

Ingeborg Baumann