• pixabay

Voorzieningen voor kinderen van ouders met laag inkomen

IJMUIDEN De gemeente Velsen kent verschillende regelingen voor kinderen. En dan gaat het om kinderen zonder gefortuneerde ouders.

Zo is er de regeling tegemoetkoming indirecte schoolkosten. Nieuw dit jaar is dat er ook een vergoeding voor het basisonderwijs is. Ouders kunnen deze regeling voor het schooljaar 2018-2019 nog aanvragen tot en met 31 juli 2019. Deze bijzondere bijstandsvoorziening is speciaal bedoeld voor ouders met een laag inkomen, die kinderen tot 18 jaar hebben. Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het boekengeld. Te denken valt aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld schoolreisje of werkweek) en bijkomende kosten zoals een boekentas, schoolmateriaal of een fiets. De tegemoetkoming indirecte schoolkosten is per kind per schooljaar maximaal 270 euro op het voortgezet onderwijs en MBO en maximaal 50 euro op het basisonderwijs. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

ZWEMBAD Er zijn echter nog meer voorzieningen, waar ouders niet snel aan denken. Zo is er de 10-badenkaart bij zwembad De Heerenduinen voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar of een gratis seizoenkaart voor een van de speeltuinen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Dat geldt voor Stichting De Veilige Haven, Heerenduinweg 6a, Speeltuin Santpoort, Valckenhoeflaan 2 en Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Dennekoplaan 96. Met een seizoenkaart heeft het hele gezin toegang.

FIETS Voor kinderen van 6 tot 18 jaar is het ook mogelijk om eenmalig een fiets aan te vragen via de bijzondere bijstand. En voor kinderen van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan een sport of muziekles. Voor dit laatste geldt een maximale vergoeding van 200 euro per jaar.

AANVRAGEN De voorzieningen zijn via een formulier aan te vragen bij de gemeente Velsen of via de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is een project van de gemeente Velsen en Socius Maatschappelijk Dienstverleners. De Formulierenbrigade Velsen kan kijken of iemand in aanmerking komt en biedt ondersteuning bij het aanvragen. Verder kijken zij naar waar u mogelijk nog meer recht op hebt. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners in IJmuiden, Plein 1945, nummer 10. Voor meer info: 088-8876900 of mail naar formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl.