• Stap in de rappende schelp.

    Pieter Vermeulen Museum

'Waterwijs' in Pieter Vermeulen

Ontdek hoe de waterkringloop werkt

DRIEHUIS In het Pieter Vermeulen Museum is van 30 maart tot en met 2 september de expositie 'Waterwijs' te zien en te beleven. De tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.


De expositie laat bezoekers op een speelse manier via opdrachten, spelletjes en vragen kennis maken met allerlei aspecten van water. Zoals watervoorziening, berging, verspilling en vervuiling. Ook leer je tijdens een bezoek wat een watervoetafdruk is en hoe je die kunt verminderen, ontdek je hoe de grote waterkringloop van de wereld werkt met een maquette en daarnaast wat de kleine waterkringloop is bij de riool- en drinkwaterzuivering.

WATERPLANEET Tevens maak je kennis met de aarde als Waterplaneet: Waar komt dat water vandaan en welke invloed heeft water op de natuur? Welk waterleven is er? Is er ook waterschaarste? Hoe zit het met de klimaatverandering?

In het kader van deze tentoonstelling heeft het PVM samenwerking gezocht met o.a. de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Hollands Noorderkwartier. Dankzij deze samenwerking kunnen Velsense scholen gratis de tentoonstelling bezoeken en de schoolgroepen van buiten Velsen slechts voor € 1,00 per leerling.

OPENING De officiële opening van de tentoonstelling wordt op woensdag 28 maart om 10.45 verricht door een aantal de leerlingen van groep 6 van de Pleiadenschool. Bij de opening zullen milieuwethouder Floor Bal, vertegenwoordigers van het PWN, de hoogheemraadschappen en van het samenwerkingsverband 'Ons Water' aanwezig zijn. Het PWN opent op deze dag een watertappunt in het museum en biedt daarmee gratis schoon en zuiver drinkwater voor alle bezoekers!


OPERATIE STEENBEEK De tentoonstelling 'Waterwijs' sluit weer heel goed aan bij Operatie Steenbreek waarmee het PVM en de gemeente Velsen samenwerken om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hoosbuien. Al dat regenwater moet snel worden afgevoerd om overlast te overkomen en dat geeft een enorme druk op het riool. Minder groen in de tuin betekent dat het water moeilijk weg kan stromen.