• Tunneltje bij Zorgvrij

    Recreatieschap

Werk aan de weg onder tunneltje bij Zorgvrij

SPAARNWOUDE Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de weg onder het tunneltje bij informatieboerderij Zorgvrij, waardoor de problemen met de overlast van water zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Er komen nieuwe betonnen goten in de weg en de bestrating wordt vernieuwd. Omdat het probleem nu nog niet helemaal duidelijk is, bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van deze drainage, waardoor de hinder van opwellend grondwater wordt verminderd.

Nader bodemonderzoek moet meer uitwijzen. Uit dit onderzoek moeten de mogelijke oorzaken van het vele water op het wegdek in het tunneltje naar voren komen. Als dit duidelijk is zullen betrokken partijen, Rijkswaterstaat, gemeente Velsen en recreatieschap naar meer structurele oplossingen zoeken. Het tunneltje bij Zorgvrij is een belangrijke verbinding tussen het recreatiegebied en Velserbroek. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 19 tot en met 23 november. Het tunneltje is dan voor alle verkeer gesloten. Het verkeer zal worden omgeleid.