• In havengebied IJmuiden zijn regelmatig controles.

    Bert Westendorp

Inwoners tonen weinig interesse voor info-avond over veiligheid

IJMUIDEN Twee bewakers hebben zich donderdagavond tactisch opgesteld bij de ingang van het gemeentehuis. Een toepasselijke actie want deze avond is er een openbare bijeenkomst met als onderwerp veiligheid in gemeente Velsen.

Raadsleden waren weliswaar massaal aanwezig, maar er was slechts een handjevol ondernemers en 'gewone' inwoners van Velsen die de moeite hadden genomen om naar het gemeentehuis te komen.

De gemeenteraad heeft in maart 2019 de kadernota 'Veilig in Velsen' vastgesteld. Twee keer per jaar wordt een dialoog-avond georganiseerd over de veiligheid in gemeente Velsen. In oktober is over het onderwerp veiligheid een wijkenquête gehouden waarop 1087 inwoners en ondernemers hebben gereageerd. Die gegevens zijn vervolgens doorgestuurd naar de raadsleden.

OPVALLENDE ZAKEN Echt verontrustende mededelingen waren er niet, maar daarentegen wel een paar opvallende zaken op het gebied van veiligheid. Zo is al jaren de illegale bewoning in het havengebied van IJmuiden een aandachtspunt. "Ondermijning", noemt de burgemeester die zaken.

CRIMINEEL NETWERK Dales: "Illegale bewoning in het havengebied blijft een bron van zorg. Met regelmaat controleert de politie op illegale bewoning. Het is alsof je aan een touwtje trekt, want er komen bij zo'n onderzoek steeds meer zaken boven water. Er wordt nagegaan van wie een ruimte gehuurd wordt, of er over de inkomsten door de verhuurder belasting betaald wordt. Op die manier krijgen we inzicht en blijkt er in veel gevallen een crimineel netwerk te zijn."

Om jeugdoverlast aan te pakken lijken jeugd-boa's een optie.

De boa's (buitengewoon opsporings ambtenaar) moeten op straat de jongeren aanspreken want dat blijktook in Velsen hard nodig.

De criminaliteit is dit jaar niet echt gestegen.

In het havengebied wordt IJmuiden sinds de laatste jaren ook geconfronteerd met zogeheten inklimmers. Mensen die zich proberen te verstoppen in vrachtwagens om via de ferry hun heil in Engeland te zoeken. Maar die kans van slagen lijkt gering. Wesley Knetsch van de marechaussee laat weten dat iedere trailer gecontroleerd wordt. In 2018 werden er vijftig inklimmers uit vrachtwagens gehaald.

"Dit jaar staat de teller op 35 inklimmers. Begin november werden er nog zestien vreemdelingen in een vrachtwagen ontdekt. De controle van de marechaussee is honderd procent."

Computerfraude blijkt een bron van zorg. Dales: "we constateren dat cybercrime ook in gemeente Velsen groeit". Het probleem lijkt moeilijk aan te pakken.

Datzelfde geldt voor de overlast van jeugd. Overlastgevende jongeren zijn er in heel Velsen. Vaak worden ouders betrokken bij gesprekken als hun kroost betrokken is bij baldadigheid en criminele activiteiten. Gemeente Velsen denkt na over de invoering van jeugd-Boa's om de overlast te beteugelen. In Heemskerk zijn daar goede ervaringen mee, laat Dales weten.

Er viel ook nog een verrassende negatieve ontwikkeling te noteren. Uit de enquête bleek dat drie ondernemers te maken kregen met chantage. "Wie die ondernemers zijn, weten we niet want de enquête was anoniem. Maar ook voor de volgende bijeenkomst zetten we dat onderwerp in de poll", liet Dales weten.

Na alle informatie kregen de aanwezigen de gelegenheid hun mening te geven over tal van onderwerpen die met veiligheid te maken hebben. Daaruit bleek dat het gevoel van veiligheid overdag prima is maar in de donkere uren voelen veel inwoners zich redelijk onveilig. Meer verlichting en meer politie op straat was voor de meerderheid een veilig idee.

Politieagente Marianne Dubbeld gaf tot slot een geruststellende mededeling. "De criminaliteit is dit jaar niet echt gestegen."