• Tot maart 2023 zijn de woonboten verzekerd van deze plek langs de Noordersluisweg.

    Bert Westendorp

Woonboten blijven voorlopig

VELSEN-NOORD Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en gemeente Velsen willen dat de woonboten aan de Noordersluisweg en Derde Rijksbinnenhaven op termijn verdwijnen. Het college besloot eerder dat de gemeente tot 1 maart 2023 niet handhavend optreedt tegen de woonboten en de bijbehorende bouwwerken aan de Noordersluisweg en de Derde Rijksbinnenhaven.

WINDMOLENS Reden voor het plan de boten weg te halen heeft alles te maken met een windmolenpark dat pal tegenover de ligplaatsen verrijst, de uitbreidingen bij Tata Steel en een zoutwaterkering. Met de komst van zes windturbines moet er tussen bewoning en de molens zeshonderd meter zitten. In de huidige situatie wordt dat slechts 144 meter. De windmolens worden gebouwd als de nieuwe sluis gereed is.

GEDOOGVERKLARING Rijkswaterstaat is begin 2018 gestart met het intrekken van de ligplaatsontheffingen van de woonboonbewoners aan de Noordersluisweg. Om te voorkomen dat er verschillende juridische procedures tegen de woonbootbewoners gestart worden heeft gemeente Velsen, begin 2018, in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland een gedoogverklaring afgeven tot 1 maart 2023.

UITSPRAAK Tegen het intrekken van de ligplaatsontheffingen van Rijkswaterstaat is door de woonbootbewoners beroep ingesteld. Op 22 mei heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Het besluit tot intrekking van de ligplaatsontheffing vond de rechtbank onvoldoende juridisch gemotiveerd om in stand te kunnen blijven. De uitspraak betekent dat de woonboten in ieder geval tot maart 2013 aan de Noordersluisweg mogen blijven liggen.

ZEKERHEID Therry de Leeuw, woonbooteigenaar, is blij met de uitspraak die in ieder geval zekerheid geeft tot maart 2023. "Daarna moet er een oplossing komen. Met acht eigenaren van de woonboten die hier liggen hebben we diverse mogelijkheden aangedragen. Verhuizen naar een andere plek is geen probleem. Maar zomaar de woonboten weghalen zonder enige compensatie kan natuurlijk niet. Er zijn eigenaren die een hypotheek hebben afgesloten. Als er voor de boten geen ligplaats beschikbaar is, zijn de schepen niets meer waard."