• Luchtfoto: Port of Amsterdam.

    maritiemnieuws.nl

Zeesluis vordert gestaag

Bediengebouw - nu al te zien in SHIP - verrijst langzaam

IJMUIDEN De bouw van de nieuwe zeesluis vordert gestaag. Op de website maritiemnieuws.nl is te zien wat er deze maand, in februari, zoal gebeurt.

Deze maand verrijst het nieuwe bediengebouw langzaam aan (nummer 1 op de foto). Ook de deurkassen worden de hoogte in gebouwd (nummer 2 op de foto). De beton- en ankerwerkzaamheden aan de kolkwanden lopen deze maand door (nummer 3 op de foto).

BEDIENGEBOUW Het bediengebouw krijgt langzaam aan vorm. De fundering van het nieuwe bediengebouw zit in de grond en de komende maanden komt dit gebouw naast de betoncentrale langzaam tevoorschijn (nummer 1 op de foto).

In SHIP, het Sluis en Haven Informatie Punt, kunnen bezoekers nu al de maquette van het nieuwe bediengebouw bekijken.

DEURKASSEN Ook de deurkassen groeien in de komende maanden verder de lucht in (nummer 2 op de foto). Eerst wordt de wapening van de wanden gevlochten, daarna wordt het beton gestort. Dit gebeurt laagsgewijs. Dat wil zeggen dat de wanden bestaan uit verschillende lagen beton.

BETON- EN ANKERWERKZAAMHEDEN De beton- en ankerwerkzaamheden voor kolkwand, zowel aan de noord- als de zuidkant, lopen door (nummer 3 op de foto).

Op de wapening van de kolkwand wordt de ankerbalk gebouwd, waarin daarna de ankers worden aangebracht. Met deze ankers zit straks de diepwand van de kolkwand vast in de ondergrond. Elke anker is ongeveer 40 meter lang.