De Wet arbeidsmarkt in Balans: wat verandert er voor u?

21-01-2020, 10:03 |Van onze partner

Ook in 2020 bouwt u weer verder aan een succesvolle onderneming. Per 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in Balans ingetreden. Hiermee verandert er opnieuw veel, bijvoorbeeld de verplichting tot het betalen van transitievergoedingen bij niet voortgezette contracten. Wilt u een gedegen personeelsbeleid uitvoeren, dan wilt u volledig op de hoogte zijn. Deskundig personeelsadvies maakt hierbij groot verschil.

Waar is deze wet voor?
De Wet arbeidsmarkt in balans, afkorting Wab, is in het leven geroepen om de kloof tussen flexibele en vaste contracten te dichten. Vaste contracten bieden meer rechten en betere arbeidsvoorwaarden. Bent u werkgever, dan wordt het dit jaar aantrekkelijker om vaste contracten aan te bieden. Bent u oproepkracht of payrollwerknemer, dan krijgt u meer zekerheid. Wilt u precies weten wat u te wachten staat voor uw bedrijf, win dan HR-advies in bij Werkxe. Vanuit de hoofdvestiging in Noord-Holland kunnen de hr-experts de bedrijven in IJmuiden en omgeving uitstekend adviseren.

Belangrijkste veranderingen op een rij
Voldoet u al aan de Wab? Wel als u precies weet waaraan u moet voldoen en als uw personeelsbeleid goed ingericht is. Maatgericht personeelsadvies helpt deze sluitend te maken. Hierbij zijn er belangrijke aandachtspunten:

  • U betaalt een hogere WW-premie voor werknemers met flexibele contracten.
  • Oproepkrachten krijgen na twaalf maanden een aanbod voor een vast aantal uren.
  • Bij ontslag en niet verlengde tijdelijke contracten betaalt u een transitievergoeding, onafhankelijk van de duur van deze contracten.
  • U betaalt lagere WW-premies voor vaste contacten, hogere premies voor flexibele contracten.
  • Werknemers komen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst in aanmerking voor de transitievergoeding.
  • Payrollbedrijven moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als de bedrijven waar de payrollers werken.
  • Payroll- en uitzendbedrijven waarvan u medewerkers inhuurt, moet u informeren over eigen arbeidsvoorwaarden.
  • De hogere opbouw voor meer dan tien dienstjaren en de afronding op halve dienstjaren wordt geschrapt.
  • Ontslaggronden kunnen gecombineerd worden. Ontslagrecht op cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding.

Hoe werkt u met Werkxe?
Omdat u als werkgever steeds meer verplichtingen krijgt, is professionele P&O-ondersteuning waardevol en vaak ook nodig. Dan zoekt u ondersteuning bij casuïstiek, kennisoverdracht naar u en uw personeelsfunctionaris en het opzetten van de nodige (digitale) omgevingen. Oplossingen op maat dus, uitgevoerd door de specialisten van Werkxe. Wilt u weten hoe wij voor u kunnen werken? Neemt u dan telefonisch contact (088-700 7730) met ons op voor een vrijblijvend advies.