• Telstar stadion

    1963-pictures

Nieuwe agendasportaccommodaties '18-'22

IJMUIDEN De gemeenteraad heeft op 25 januari de nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!' vastgesteld. Deze geeft op hoofdlijnen aan wat het beleid is voor de gemeentelijke sportaccommodaties zoals sportparken en gymzalen tot 2022. De thema's 'investeren in duurzaamheid' en 'bewegen in de wijk' werden door de raad gewaardeerd. Tijdens het participatietraject en gesprekken met onder meer portverenigingen zijn veel wensen en behoeften geïnventariseerd. In de agenda staan onder meer 12 opgaven voor de sport. De gemeente is al gestart met een paar, zoals het opstellen van een plan voor sportpark Zeewijk en realiseren van de verplaatsbare SportContrainer. Het is de bedoeling dat de gemeente ieder jaar één of meerdere opgaven gaat uitwerken. Hiermee investeert de gemeente in een nog beter sportklimaat. Meer informatie: sportloketvelsen.nl