• Stembiljetten tellen: een tijdrovende klus

    gemeente Velsen

Toch hertelling stemmen in Velsen

IJMUIDEN De gemeenteraad van Velsen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel om tot een hertelling van de stemmen te komen, ingediend door de Partij van de Arbeid.

Donderdag 22 maart bleek dat na het tellen van de stemmen op de kandidaten en na het verdelen van de restzetels dat de Partij van de Arbeid in de gemeente Velsen drie stemmen tekort kwam voor een derde zetel. Na het genomen besluit is de vergadering geschorst tot 28 maart 19.30 uur. Woensdag 28 maart is er vanaf 9.00 uur een openbare hertelling in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Zodra de hertelling klaar is zal de definitieve uitslag tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad, de pers en overige belangstellenden. Het tijdstip hangt af van de snelheid van de hertelling. Zodra dit tijdstip bekend is staat dit op www.velsen.nl.

Na de presentatie in de raadzaal is er een openbare zitting van het Centraal Stembureau die de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 opnieuw vast stelt. De definitieve uitslag wordt daarna tijdens de geplande raadsvergadering besproken aan de hand van een verslag van het onderzoek van de Commissie Geloofsbrieven.

Aan het eind van deze raadsvergadering op 28 maart wordt afscheid genomen van de leden die niet meer terugkeren in de nieuwe raad. Vervolgens is er een receptie in de Burgerzaal waarbij  belangstellenden afscheid kunnen nemen van de raadsleden die niet terugkeren. De installatie van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart aanvang 20.30 uur. Na de installatie is er in de Burgerzaal een receptie om de leden van de nieuwe gemeenteraad te feliciteren. Belangstellenden zijn ook hierbij welkom. Het nieuws over de definitieve uitslag kunt u vanaf donderdag vinden op www.velsen.nl.

De raadsvergaderingen zijn rechtstreeks te volgen en later terug te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op de raadskalender en ga naar de datum van de betreffende vergadering. Ook via RTVSeaport kunt u rechtstreeks de vergaderingen volgen en op een later tijdstip terugkijken.