• Havengebied van bovenaf

    Zee- en Havenmuseum

Autobedrijf Knijnenburg moet stoppen in havengebied

DEN HAAG De gemeente Velsen heeft terecht een dwangsom opgelegd aan autobedrijf Knijnenburg in het havengebied van IJmuiden. Dat heeft de Raad van State beslist in een hoger beroep van het autobedrijf.

Adrie van der Wel

Knijnenburg mag zijn pand aan de Loggerstraat alleen gebruiken voor havengebonden activiteiten, zegt de gemeente. En daar is de Raad van State het mee eens. Dit betekent dat het pand moet worden ontmanteld. Gebeurt dat niet, dan krijgt het autobedrijf een boete van maximaal 15.000 euro.

KERSTBALLEN Het geldende bestemmingsplan laat in dit gebied alleen havengebonden activiteiten toe. Daar past een autobedrijf niet in. Het bedrijf deed bij de Raad een beroep op zogenoemd overgangsrecht. Het pand werd volgens Knijnenburg al voor andere activiteiten gebruikt voordat de gemeente in een nieuw bestemmingsplan regelde dat de bedrijven havengebonden moeten zijn. Het was vroeger in gebruik als kerstballenmagazijn. Dit afwijkende gebruik zou volgens Knijnenburg nu gewoon mogen worden voortgezet. Maar de Raad van State oordeelt dat Knijnenburg zich in deze zaak niet op dit overgangsrecht kan beroepen. Daarmee staat vast dat de huidige activiteiten in het pand illegaal zijn en moeten stoppen.

Het autobedrijf voerde bij de Raad nog aan dat er toezeggingen waren gedaan door een makelaar en een controleur van de gemeente. De laatste had gezegd dat de activiteiten van Knijnenburg in het pand legaliseerbaar waren. De Raad van State vindt dat die toezeggingen niets waard zijn, omdat ze niet door bevoegde personen zijn gedaan. Alleen toezeggingen van een gemeenteraad hebben juridische waarde.